From Station
To Station

Brahmapur to Khurda Road Trains

02072-TPTY BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tirupati ()

TPTY

02 h 10 m
Bhubaneswar ()

BBS

02072-TPTY BBS SPL

S M T W T F S

TPTY ()

Tirupati

02.10 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02983-BNC AGTL SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Bangalore Cant ()

BNC

01 h 53 m
Agartala ()

AGTL

02983-BNC AGTL SPL

S M T W T F S

BNC ()

Bangalore Ca...

01.53 hr n/a
AGTL ()

Agartala

05227-YPR MFP FESTSPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 55 m
Muzaffarpur Jn ()

MFP

05227-YPR MFP FESTSPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.55 hr n/a
MFP ()

Muzaffarpur...

01019-CSMT BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

01 h 55 m
Bhubaneswar ()

BBS

01019-CSMT BBS SPL

S M T W T F S

CSMT ()

C Shivaji Ma...

01.55 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02822-MAS HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mgr Chennai Ctr ()

MAS

01 h 55 m
Howrah Jn ()

HWH

02822-MAS HWH SPL

S M T W T F S

MAS ()

Mgr Chennai...

01.55 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02860-MAS PURI FESTSPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mgr Chennai Ctr ()

MAS

02 h 19 m
Puri ()

PURI

02860-MAS PURI FESTSPL

S M T W T F S

MAS ()

Mgr Chennai...

02.19 hr n/a
PURI ()

Puri

02704-SC HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

01 h 46 m
Howrah Jn ()

HWH

02704-SC HWH SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

01.46 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

05905-CAPE DBRG SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Kanniyakumari ()

CAPE

01 h 48 m
Dibrugarh ()

DBRG

05905-CAPE DBRG SPL

S M T W T F S

CAPE ()

Kanniyakumar...

01.48 hr n/a
DBRG ()

Dibrugarh

02864-YPR HWH EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 49 m
Howrah Jn ()

HWH

02864-YPR HWH EXP

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.49 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

08418-GNPR PURI SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Gunupur ()

GNPR

02 h 01 m
Puri ()

PURI

08418-GNPR PURI SPL

S M T W T F S

GNPR ()

Gunupur

02.01 hr n/a
PURI ()

Puri

02098-JNRD BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Junagarh Road ()

JNRD

02 h 21 m
Bhubaneswar ()

BBS

02098-JNRD BBS SPL

S M T W T F S

JNRD ()

Junagarh Roa...

02.21 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02846-BNC BBS FEST SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Bangalore Cant ()

BNC

01 h 50 m
Bhubaneswar ()

BBS

02846-BNC BBS FEST SPL

S M T W T F S

BNC ()

Bangalore Ca...

01.50 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02509-BNC GHY EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Bangalore Cant ()

BNC

01 h 55 m
Guwahati ()

GHY

02509-BNC GHY EXP

S M T W T F S

BNC ()

Bangalore Ca...

01.55 hr n/a
GHY ()

Guwahati

02513-SC GHY SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

01 h 53 m
Guwahati ()

GHY

02513-SC GHY SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

01.53 hr n/a
GHY ()

Guwahati

07016-SC BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

01 h 59 m
Bhubaneswar ()

BBS

07016-SC BBS SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

01.59 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02507-TVC SCL EXPRESS
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Thiruvananthapuram Central ()

TVC

01 h 55 m
Silchar ()

SCL

02507-TVC SCL EXPRESS

S M T W T F S

TVC ()

Thiruvananth...

01.55 hr n/a
SCL ()

Silchar

02515-CBE SCL SF SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Coimbatore Jn ()

CBE

01 h 55 m
Silchar ()

SCL

02515-CBE SCL SF SPL

S M T W T F S

CBE ()

Coimbatore J...

01.55 hr n/a
SCL ()

Silchar

07479-TPTY PURI SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tirupati ()

TPTY

02 h 40 m
Puri ()

PURI

07479-TPTY PURI SPL

S M T W T F S

TPTY ()

Tirupati

02.40 hr n/a
PURI ()

Puri

02551-YPRKYQ AC EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 49 m
Kamakhya ()

KYQ

02551-YPRKYQ AC EXP

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.49 hr n/a
KYQ ()

Kamakhya

02666-CAPE HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Kanniyakumari ()

CAPE

01 h 55 m
Howrah Jn ()

HWH

02666-CAPE HWH SPL

S M T W T F S

CAPE ()

Kanniyakumar...

01.55 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

08434-PSA BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Palasa ()

PSA

02 h 10 m
Bhubaneswar ()

BBS

08434-PSA BBS SPL

S M T W T F S

PSA ()

Palasa

02.10 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

08464-SBC BBS EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Ksr Bengaluru ()

SBC

02 h 05 m
Bhubaneswar ()

BBS

08464-SBC BBS EXP

S M T W T F S

SBC ()

Ksr Bengalur...

02.05 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02253-YPR BGP FEST SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 53 m
Bhagalpur ()

BGP

02253-YPR BGP FEST SPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.53 hr n/a
BGP ()

Bhagalpur

08018-MYS HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mysore Jn ()

MYS

02 h 13 m
Howrah Jn ()

HWH

08018-MYS HWH SPL

S M T W T F S

MYS ()

Mysore Jn

02.13 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

08503-VSKP ASR SF SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Visakhapatnam ()

VSKP

02 h 00 m
Amritsar Jn ()

ASR

08503-VSKP ASR SF SPL

S M T W T F S

VSKP ()

Visakhapatna...

02.00 hr n/a
ASR ()

Amritsar Jn

06577-YPR GHY SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

02 h 30 m
Guwahati ()

GHY

06577-YPR GHY SPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

02.30 hr n/a
GHY ()

Guwahati

08118-MYS HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mysore Jn ()

MYS

02 h 13 m
Howrah Jn ()

HWH

08118-MYS HWH SPL

S M T W T F S

MYS ()

Mysore Jn

02.13 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

06597-YPR HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 53 m
Howrah Jn ()

HWH

06597-YPR HWH SPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.53 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02844-ADI PURI SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Ahmedabad Jn ()

ADI

02 h 03 m
Puri ()

PURI

02844-ADI PURI SPL

S M T W T F S

ADI ()

Ahmedabad Jn

02.03 hr n/a
PURI ()

Puri

06178-VM KGP SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Villupuram Jn ()

VM

01 h 52 m
Kharagpur Jn ()

KGP

06178-VM KGP SPL

S M T W T F S

VM ()

Villupuram J...

01.52 hr n/a
KGP ()

Kharagpur Jn

02492-VSKP SHM SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Visakhapatnam ()

VSKP

01 h 45 m
Shalimar ()

SHM

02492-VSKP SHM SPL

S M T W T F S

VSKP ()

Visakhapatna...

01.45 hr n/a
SHM ()

Shalimar

02664-TPJ HWH EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tiruchchirappalli Jn ()

TPJ

01 h 55 m
Howrah Jn ()

HWH

02664-TPJ HWH EXP

S M T W T F S

TPJ ()

Tiruchchirap...

01.55 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02973-GIMB PURI SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Gandhidham Jn ()

GIMB

02 h 03 m
Puri ()

PURI

02973-GIMB PURI SPL

S M T W T F S

GIMB ()

Gandhidham J...

02.03 hr n/a
PURI ()

Puri

02774-SC SHM AC SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

01 h 45 m
Shalimar ()

SHM

02774-SC SHM AC SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

01.45 hr n/a
SHM ()

Shalimar

02878-ERS HWH FEST SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Ernakulam Jn ()

ERS

02 h 06 m
Howrah Jn ()

HWH

02878-ERS HWH FEST SPL

S M T W T F S

ERS ()

Ernakulam Jn

02.06 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02840-MAS BBS FEST SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mgr Chennai Ctr ()

MAS

02 h 10 m
Bhubaneswar ()

BBS

02840-MAS BBS FEST SPL

S M T W T F S

MAS ()

Mgr Chennai...

02.10 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02641-TVC SHM EXP
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Thiruvananthapuram Central ()

TVC

01 h 55 m
Shalimar ()

SHM

02641-TVC SHM EXP

S M T W T F S

TVC ()

Thiruvananth...

01.55 hr n/a
SHM ()

Shalimar

08402-OKHA KUR SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Okha ()

OKHA

02 h 05 m
Puri ()

PURI

08402-OKHA KUR SPL

S M T W T F S

OKHA ()

Okha

02.05 hr n/a
PURI ()

Puri

02874-YPR HWH FEST SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

02 h 20 m
Howrah Jn ()

HWH

02874-YPR HWH FEST SPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

02.20 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

08048-VSG HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Vasco Da Gama ()

VSG

01 h 53 m
Howrah Jn ()

HWH

08048-VSG HWH SPL

S M T W T F S

VSG ()

Vasco Da Gam...

01.53 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02897-PDY BBS FESTSPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Pondicherry ()

PDY

02 h 18 m
Bhubaneswar ()

BBS

02897-PDY BBS FESTSPL

S M T W T F S

PDY ()

Pondicherry

02.18 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

08495-RMM BBS FESTSPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Rameswaram ()

RMM

01 h 48 m
Bhubaneswar ()

BBS

08495-RMM BBS FESTSPL

S M T W T F S

RMM ()

Rameswaram

01.48 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

08480-TPTY BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tirupati ()

TPTY

02 h 10 m
Bhubaneswar ()

BBS

08480-TPTY BBS SPL

S M T W T F S

TPTY ()

Tirupati

02.10 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02881-PUNE BBS SUP SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Pune Jn ()

PUNE

02 h 07 m
Bhubaneswar ()

BBS

02881-PUNE BBS SUP SPL

S M T W T F S

PUNE ()

Pune Jn

02.07 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02886-KJM BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Krishnarajapurm ()

KJM

02 h 45 m
Bhubaneswar ()

BBS

02886-KJM BBS SPL

S M T W T F S

KJM ()

Krishnarajap...

02.45 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

02659-NCJ SHM EXPRESS
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Nagarcoil Jn ()

NCJ

01 h 55 m
Shalimar ()

SHM

02659-NCJ SHM EXPRESS

S M T W T F S

NCJ ()

Nagarcoil Jn

01.55 hr n/a
SHM ()

Shalimar

02643-PATNA EXPRESS
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Ernakulam Jn ()

ERS

01 h 55 m
Patna Jn ()

PNBE

02643-PATNA EXPRESS

S M T W T F S

ERS ()

Ernakulam Jn

01.55 hr n/a
PNBE ()

Patna Jn

02611-MAS NJP EXPRESS
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mgr Chennai Ctr ()

MAS

02 h 06 m
New Jalpaiguri ()

NJP

02611-MAS NJP EXPRESS

S M T W T F S

MAS ()

Mgr Chennai...

02.06 hr n/a
NJP ()

New Jalpaigu...

02249-SBC NTSK SPECIAL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Ksr Bengaluru ()

SBC

01 h 55 m
New Tinsukia ()

NTSK

02249-SBC NTSK SPECIAL

S M T W T F S

SBC ()

Ksr Bengalur...

01.55 hr n/a
NTSK ()

New Tinsukia

05929-TBM NTSK SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tambaram ()

TBM

01 h 55 m
New Tinsukia ()

NTSK

05929-TBM NTSK SPL

S M T W T F S

TBM ()

Tambaram

01.55 hr n/a
NTSK ()

New Tinsukia

02064-PURI GARIB RATH
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 53 m
Puri ()

PURI

02064-PURI GARIB RATH

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.53 hr n/a
PURI ()

Puri

08446-JDB BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Jagdalpur ()

JDB

02 h 20 m
Bhubaneswar ()

BBS

08446-JDB BBS SPL

S M T W T F S

JDB ()

Jagdalpur

02.20 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

06170-VM PRR SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Villupuram Jn ()

VM

01 h 52 m
Purulia Jn ()

PRR

06170-VM PRR SPL

S M T W T F S

VM ()

Villupuram J...

01.52 hr n/a
PRR ()

Purulia Jn

08646-HYB HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Hyderabad Decan ()

HYB

02 h 21 m
Howrah Jn ()

HWH

08646-HYB HWH SPL

S M T W T F S

HYB ()

Hyderabad De...

02.21 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

07030-SC AGTL SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

02 h 48 m
Agartala ()

AGTL

07030-SC AGTL SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

02.48 hr n/a
AGTL ()

Agartala

02450-SC SHM SF SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Secunderabad Jn ()

SC

01 h 45 m
Shalimar ()

SHM

02450-SC SHM SF SPL

S M T W T F S

SC ()

Secunderabad...

01.45 hr n/a
SHM ()

Shalimar

05629-TBM SHTT SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tambaram ()

TBM

01 h 55 m
Silghat Town ()

SHTT

05629-TBM SHTT SPL

S M T W T F S

TBM ()

Tambaram

01.55 hr n/a
SHTT ()

Silghat Town

08128-GNPR ROU SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Gunupur ()

GNPR

01 h 55 m
Rourkela ()

ROU

08128-GNPR ROU SPL

S M T W T F S

GNPR ()

Gunupur

01.55 hr n/a
ROU ()

Rourkela

02544-MAS HWH SF SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Mgr Chennai Ctr ()

MAS

01 h 50 m
Howrah Jn ()

HWH

02544-MAS HWH SF SPL

S M T W T F S

MAS ()

Mgr Chennai...

01.50 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02690-SSPN HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Sri Sathya Sai Prasanti Nilayam ()

SSPN

02 h 06 m
Howrah Jn ()

HWH

02690-SSPN HWH SPL

S M T W T F S

SSPN ()

Sri Sathya S...

02.06 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

02610-TPTY SRC SUP SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Tirupati ()

TPTY

01 h 53 m
Santragachi Jn ()

SRC

02610-TPTY SRC SUP SPL

S M T W T F S

TPTY ()

Tirupati

01.53 hr n/a
SRC ()

Santragachi...

08572-VSKP TATA SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Visakhapatnam ()

VSKP

01 h 55 m
Tatanagar Jn ()

TATA

08572-VSKP TATA SPL

S M T W T F S

VSKP ()

Visakhapatna...

01.55 hr n/a
TATA ()

Tatanagar Jn

08564-VSKP DIGHA SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Visakhapatnam ()

VSKP

01 h 45 m
Digha F S ()

DGHA

08564-VSKP DIGHA SPL

S M T W T F S

VSKP ()

Visakhapatna...

01.45 hr n/a
DGHA ()

Digha F S

08570-VSKP BBS SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Visakhapatnam ()

VSKP

02 h 13 m
Bhubaneswar ()

BBS

08570-VSKP BBS SPL

S M T W T F S

VSKP ()

Visakhapatna...

02.13 hr n/a
BBS ()

Bhubaneswar

05487-BNC AGTL SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Bangalore Cant ()

BNC

01 h 53 m
Agartala ()

AGTL

05487-BNC AGTL SPL

S M T W T F S

BNC ()

Bangalore Ca...

01.53 hr n/a
AGTL ()

Agartala

08088-YPR HWH SPL
Runs on: S M T W T F S
Classes :
Yasvantpur Jn ()

YPR

01 h 53 m
Howrah Jn ()

HWH

08088-YPR HWH SPL

S M T W T F S

YPR ()

Yasvantpur J...

01.53 hr n/a
HWH ()

Howrah Jn

Popular Trains Routes from

Brahmapur to Khurda Road Train Routes

Your search for trains from Brahmapur to Khurda Road and its route, schedule and food options is supposed to come to an end. Approximately more than 66 trains are running on Brahmapur to Khurda Road . Check Brahmapur-Khurda Road train time table, live status and get your tickets booked from Brahmapur to Khurda Road in advance and make your journey a hassle-free experience. It had created various routes through which passengers can reach their destination station.

There’re many popular train routes of Indian Railways that face immense crowd not only during festive seasons but for the entire year. On an average, there’re many trains which run from Brahmapur to Khurda Road junction thus transferring the passengers from Brahmapur to Khurda Road .

The Brahmapur-Khurda Road route having 66 trains is counted among one of the busiest railway routes of the Indian Railways. Connecting from Brahmapur to Khurda Road the train passes through vast green fields, woods, bridges and villages and provides a spectacular view of our nature.

Among the 66 trains operating on this route, Only 4 Trains Run From Tirupati,4 Trains Run From Bangalore Cant,9 Trains Run From Yasvantpur Jn,1 Trains Run From C Shivaji Maharaj T,5 Trains Run From Mgr Chennai Ctr,6 Trains Run From Secunderabad Jn,2 Trains Run From Kanniyakumari,2 Trains Run From Gunupur,1 Trains Run From Junagarh Road,2 Trains Run From Thiruvananthapuram Central,1 Trains Run From Coimbatore Jn,1 Trains Run From Palasa,2 Trains Run From Ksr Bengaluru,2 Trains Run From Mysore Jn,5 Trains Run From Visakhapatnam,1 Trains Run From Ahmedabad Jn,2 Trains Run From Villupuram Jn,1 Trains Run From Tiruchchirappalli Jn,1 Trains Run From Gandhidham Jn,2 Trains Run From Ernakulam Jn,1 Trains Run From Okha,1 Trains Run From Vasco Da Gama,1 Trains Run From Pondicherry,1 Trains Run From Rameswaram,1 Trains Run From Pune Jn,1 Trains Run From Krishnarajapurm,1 Trains Run From Nagarcoil Jn,2 Trains Run From Tambaram,1 Trains Run From Jagdalpur,1 Trains Run From Hyderabad Decan,1 Trains Run From Sri Sathya Sai Prasanti Nilayam to Khurda Road .

When it comes to booking rail tickets from Brahmapur to Khurda Road , then passengers can book journey tickets both from offline or online mode. One can login to the IRCTC website to check seat availability and easily book tickets online. Also, IRCTC and its authorised catering partner, RailMitra provide e-catering service in 450+ stations where passengers can enjoy restaurant-style hot and hygienic food in train.

What Everyone Ought to Know about Patna to Delhi Railway Route.

. How many trains run every day from Brahmapur to Khurda Road ?

. Approximately more than 66 trains are running on Brahmapur to Khurda Road . There’re several trains which terminate at supporting stations like Bhubaneswar,agartala,muzaffarpur Jn,howrah Jn,puri,dibrugarh,guwahati,silchar,kamakhya,bhagalpur,amritsar Jn,kharagpur Jn,shalimar,patna Jn,new Jalpaiguri,new Tinsukia,purulia Jn,silghat Town,rourkela,santragachi Jn,tatanagar Jn,digha F S. Use RailMitra app to check train schedule.

. What time do trains take to travel from Brahmapur to Khurda Road ?

. The fastest train 02492-vskp Shm Spl takes 01.45 hr n/a to reach from Brahmapur to Khurda Road and 07030-sc Agtl Spl takes longest time; approx 02.48 hr n/a hours to reach from Brahmapur to Khurda Road .

. How Many Railway Stations are there in Brahmapur?

. In Brahmapur, there’re 31 supporting railway stations namely Tirupati,bangalore Cant,yasvantpur Jn,c Shivaji Maharaj T,mgr Chennai Ctr,secunderabad Jn,kanniyakumari,gunupur,junagarh Road,thiruvananthapuram Central,coimbatore Jn,palasa,ksr Bengaluru,mysore Jn,visakhapatnam,ahmedabad Jn,villupuram Jn,tiruchchirappalli Jn,gandhidham Jn,ernakulam Jn,okha,vasco Da Gama,pondicherry,rameswaram,pune Jn,krishnarajapurm,nagarcoil Jn,tambaram,jagdalpur,hyderabad Decan,sri Sathya Sai Prasanti Nilayam.