From Station
To Station

Kalyan to Mumbai Sion Trains

96112-KJT CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Karjat ()

KJT

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96112-KJT CSTM LOCAL

SMTWTFS

KJT ()

Karjat

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

95240- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

95240- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96220- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96220- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96516- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96516- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96512- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 05 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96512- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.05 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96654- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96654- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96650- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96650- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97144-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97144-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97148-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
Dadar ()

DR

97148-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
DR ()

Dadar

97138-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97138-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97136-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
Dadar ()

DR

97136-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
DR ()

Dadar

97134-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
Dadar ()

DR

97134-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
DR ()

Dadar

97130-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97130-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97032-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97032-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97002-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97002-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97004-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97004-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97006-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97006-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97008-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97008-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97010-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
Dadar ()

DR

97010-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
DR ()

Dadar

97012-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
Dadar ()

DR

97012-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
DR ()

Dadar

97016-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97016-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97018-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97018-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97020-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97020-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97022-KYN CSTM LADIES SPL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97022-KYN CSTM LADIES SPL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97028-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
Dadar ()

DR

97028-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
DR ()

Dadar

97030-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97030-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97026-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97026-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97034-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97034-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97042-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97042-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97040-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
Dadar ()

DR

97040-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
DR ()

Dadar

97046-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
Dadar ()

DR

97046-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
DR ()

Dadar

97050-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 05 m
Dadar ()

DR

97050-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.05 hr n/a
DR ()

Dadar

97052-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 05 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97052-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.05 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97058-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97058-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97060-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97060-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97062-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97062-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97066-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97066-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97068-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97068-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97070-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97070-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97072-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
Dadar ()

DR

97072-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
DR ()

Dadar

97074-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97074-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97076-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97076-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97078-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97078-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97080-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97080-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97082-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97082-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97096-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97096-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97098-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
Dadar ()

DR

97098-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
DR ()

Dadar

97102-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97102-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97104-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97104-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97110-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97110-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97154-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
Dadar ()

DR

97154-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
DR ()

Dadar

97112-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97112-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97116-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97116-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97120-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97120-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97146-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97146-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97124-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97124-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97126-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97126-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97128-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
Dadar ()

DR

97128-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
DR ()

Dadar

97150-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97150-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96102- S
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Karjat ()

KJT

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96102- S

SMTWTFS

KJT ()

Karjat

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96104- S
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Karjat ()

KJT

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96104- S

SMTWTFS

KJT ()

Karjat

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96106- S
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Karjat ()

KJT

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96106- S

SMTWTFS

KJT ()

Karjat

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96302- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96302- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96304- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96304- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96306- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96306- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96308- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96308- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96310- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96310- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96312- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96312- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96316- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96316- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96318- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96318- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96320- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96320- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96322- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96322- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96324- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96324- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96326- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96326- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96328- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 05 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96328- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.05 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96330- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96330- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96332- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96332- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96334-ABH CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96334-ABH CSTM LOCAL

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96502- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96502- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96504- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96504- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96508- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96508- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96510- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96510- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96518- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96518- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96520- AN
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Asangaon ()

ASO

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96520- AN

SMTWTFS

ASO ()

Asangaon

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96204- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96204- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96206- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96206- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96210- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96210- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96212- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96212- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96214- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96214- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96216- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 05 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96216- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.05 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96218- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 06 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96218- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.06 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96222- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96222- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

95238- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

95238- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96234-BUD CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96234-BUD CSTM LOCAL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96020- KP
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Khopoli ()

KHPI

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96020- KP

SMTWTFS

KHPI ()

Khopoli

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96402- N
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kasara ()

KSRA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96402- N

SMTWTFS

KSRA ()

Kasara

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96406- N
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kasara ()

KSRA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96406- N

SMTWTFS

KSRA ()

Kasara

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96602- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96602- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96604- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96604- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96608- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96608- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96612- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96612- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96614- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96614- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96618- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96618- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96622- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96622- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96624- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96624- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96626- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 05 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96626- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.05 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96628- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96628- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96630- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96630- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96632- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96632- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96634- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96634- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96636- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96636- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96610- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96610- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96640- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

00 h 59 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96640- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

00.59 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96642- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96642- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96646- TTL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 03 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96646- TTL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.03 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96656- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96656- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96616- DTL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 03 m
Dadar ()

DR

96616- DTL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.03 hr n/a
DR ()

Dadar

97014-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97014-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97036-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97036-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97088-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97088-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97100-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97100-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97140-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
Dadar ()

DR

97140-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
DR ()

Dadar

96202- BL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Badlapur ()

BUD

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96202- BL

SMTWTFS

BUD ()

Badlapur

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97054-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 06 m
Dadar ()

DR

97054-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.06 hr n/a
DR ()

Dadar

96638- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96638- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97106-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97106-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97152-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97152-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96652- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96652- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96606- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96606- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96404- N
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kasara ()

KSRA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96404- N

SMTWTFS

KSRA ()

Kasara

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97024-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 01 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97024-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.01 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96314- A
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Ambarnath ()

ABH

01 h 04 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96314- A

SMTWTFS

ABH ()

Ambarnath

01.04 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97122-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 04 m
Dadar ()

DR

97122-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.04 hr n/a
DR ()

Dadar

97092-KYN DR LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 02 m
Dadar ()

DR

97092-KYN DR LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.02 hr n/a
DR ()

Dadar

97090-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 06 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97090-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.06 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

97084-KYN CSTM LOCAL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Kalyan Jn ()

KYN

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

97084-KYN CSTM LOCAL

SMTWTFS

KYN ()

Kalyan Jn

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

96648- TL
Runs on:SMTWTFS
Classes :
Titvala ()

TLA

01 h 00 m
C Shivaji Maharaj T ()

CSMT

96648- TL

SMTWTFS

TLA ()

Titvala

01.00 hr n/a
CSMT ()

C Shivaji Ma...

Popular Trains Routes from

Kalyan to Mumbai Sion Train Routes

Your search for trains from Kalyan to Mumbai Sion and its route, schedule and food options is supposed to come to an end. Approximately more than 137 trains are running on Kalyan to Mumbai Sion. Check Kalyan -Mumbai Sion train time table, live status and get your tickets booked from Kalyan to Mumbai Sion in advance and make your journey a hassle-free experience. It had created various routes through which passengers can reach their destination station.

There’re many popular train routes of Indian Railways that face immense crowd not only during festive seasons but for the entire year. On an average, there’re many trains which run from Kalyan to Mumbai Sion junction thus transferring the passengers from Kalyan to Mumbai Sion.

The Kalyan -Mumbai Sion route having 137 trains is counted among one of the busiest railway routes of the Indian Railways. Connecting from Kalyan to Mumbai Sion the train passes through vast green fields,woods, bridges and villages and provides a spectacular view of our nature.

Among the 137 trains operating on this route, Only 4 Trains Run From Karjat,13 Trains Run From Badlapur,8 Trains Run From Asangaon,26 Trains Run From Titvala,65 Trains Run From Kalyan Jn,17 Trains Run From Ambarnath,1 Trains Run From Khopoli,3 Trains Run From Kasara to Mumbai Sion .

When it comes to booking rail tickets from Kalyan to Mumbai Sion, then passengers can book journey tickets both from offline or online mode. One can login to the IRCTC website to check seat availability and easily book tickets online. Also, IRCTC and its authorised catering partner,RailMitra provide e-catering service in 450+ stations where passengers can enjoy restaurant-style hot and hygienic food in train.

What Everyone Ought to Know about Patna to Delhi Railway Route.

. How many trains run every day from Kalyan to Mumbai Sion ?

. Approximately more than 137 trains are running on Kalyan to Mumbai Sion. There’re several trains which terminate at supporting stations like C Shivaji Maharaj T,dadar. Use RailMitra app to check train schedule.

. What time do trains take to travel from Kalyan to Mumbai Sion ?

. The fastest train 97096-kyn Cstm Local takes 00.59 hr n/a to reach from Kalyan to Mumbai Sion and 96218- Bl takes longest time; approx 01.06 hr n/a hours to reach from Kalyan to Mumbai Sion.

. How Many Railway Stations are there in Kalyan ?

. In Kalyan , there’re 8 supporting railway stations namely Karjat,badlapur,asangaon,titvala,kalyan Jn,ambarnath,khopoli,kasara.