Khatkura Katb Railway Station (KATB) Trains Time Table

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Classes Days Of Run
58021 KGP TATA PASSENGER 10:18 10:19 N/A M T W T F S S
58022 TATA KGP PASSENGER 19:54 19:55 N/A M T W T F S S
68003 HWH-GTS MEMU LOCAL 12:47 12:48 N/A M T W T F S S
68004 GTS-HWH MEMU LOCAL 14:45 14:46 N/A M T W T F S S
68005 KGP TATA PASSENGER 16:11 16:12 N/A M T W T F S S
68006 TATA KGP PASSENGER 10:23 10:24 N/A M T W T F S S
68011 KGP TATA LOCAL 19:13 19:14 N/A M T W T F S S
68012 TATA KGP LOCAL 04:46 04:47 N/A M T W T F S S
68013 KGP TATA LOCAL 06:30 06:31 N/A M T W T F S S
68014 KGP TATA LOCAL 15:41 15:43 N/A M T W T F S S
68016 TATA KGP LOCAL 05:49 05:50 N/A M T W T F S S
68019 JGM-DHN MEMU PASS 06:11 06:12 N/A M T W T F S S
68020 JGM-DHN MEMU PASS 21:18 21:20 N/A M T W T F S S
68023 JGM-PRR MEMU SPL 04:46 04:47 N/A M T W T F S S
68024 PRR-JGM MEMU PASS 13:38 13:39 N/A M T W T F S S